• (312) 385-5950

2021 TYT Konuları

2021 TYT TÜRKÇE KONULARI

- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam - Anlatım - Yapı
- Sözcükte Yapı/Ekler
- Ses Bilgisi
- İsim
- Zamir
- Sıfat
- Zarf
- Edat, Bağlaç, Ünlem
- Söz Grupları (Tamlamalar vb.)
- Fiiller ve Ek fiil
- Fiilimsi
- Cümlenin Öğeleri
- Fiil Çatısı
- Cümle Türleri
- Anlatım Bozuklukları
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri

2021 TYT MATEMATİK KONULARI

- Sayı Kümeleri
- Tek ve Çift Sayıları
- Basamak Kavramı
- Asal Sayılar
- Bölme - Bölünebilme
- Ebob - Ekok
- Rasyonel Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü İfadeler
- Köklü İfadeler
- Denklem Çözümü
- Oran - Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- İşçi Problemleri
- Hareket Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar-Zarar Problemleri
- Karışım Problemleri
- Tablo-Grafik Problemleri
- Rutin Olmayan Problemler
- Sayısal Yetenek Problemleri
- Mantık
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- Polinomlar
- Çarpanlara Ayırma
- Permütasyon
- Kombinasyon ve Binom
- Olasılık
- Veri Analizi
- Periyodik Tekrar Eden Durumlar

2021 TYT GEOMETRİ KONULARI

- Doğruda Açı
- Üçgende Açı
- Açıortay - Kenarortay
- Trigonometri ve Özel Üçgen
- Eşlik
- Benzerlik
- Üçgende Alan
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Deltold
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Dikdörtgen
- Kare
- Çemberin Elemanları ve Açı
- Çemberde Uzunluk
- Dairelerin Çevresi ve Alanı
- Prizma
- Piramit
- Noktaların Analitiği
- Doğrunun Analitiği

2021 TYT FİZİK KONULARI

- Fizik Bilimine Giriş
- Madde ve Özkütle
- Dayanıklılık, Adezyon, Kohezyon
- Düzgün Doğrusal Hareket
- Newton'ın Hareket Yasaları
- İş, Enerji ve Güç
- Isı ve Sıcaklık
- Genleşme
- Basınç
- Kaldırma Kuvveti
- Elektrostatik
- Elektrik Akımı ve Devreler
- Mıknatıs, Akım ve Manyetik Alan
- Aydınlanma ve Gölge
- Aynalar
- Işığın Kırılması ve Renk
- Mercekler
- Dalgalar

2021 TYT KİMYA KONULARI

- Kimya Bilimi
- Atom ve Periyodik Sistem
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Maddenin Halleri
- Doğa ve Kimya
- Kimyanın Temel Kanunları
- Mol Kavramı
- Kimyasal Tepkime Denklemleri
- Kimyasal Hesaplamalar
- Karışımlar
- Karışımların Ayrılması
- Asitler, Bazlar, Tuzlar
- Kimya Her Yerde

2021 TYT BİYOLOJİ KONULARI

- Biyoloji Bilimleri ve Ortak Özellikler
- Temel Bileşenler
- Hücrenin Yapısı
- Hücre Zarından Madde Alışverişi
- Sitopazma ve Çekirdek
- Canlıların Sınıflandırılması
- Hücre Bölünmeleri
- Üreme Çeşitleri
- Kalıtım
- Ekosistem Ekolojisi

2021 TYT TARİH KONULARI

- Tarih Bilimi
- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
- İlk Türk Devletleri
- İslam Tarihi ve Uygarlığı
- Türk-İslam Devletleri
- Orta Çağda Avrupa
- Türkiye Tarihi
- Beylikten Devlete (1300-1453)
- Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
- Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
- Yeni Çağ'da Avrupa (1453-1789)
- Arayış Yılları (17.yy)
- 18.yy Değişim ve Diplomasi
- Yakın Çağ Avrupası (1789...)
- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
- Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşında Cepheler
- Türk İnkilabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Atatürk Dönemi ve Türk Dış Politikası

 2021 TYT COĞRAFYA KONULARI

- Doğa ve İnsan
- Dünyanın Şekli ve Hareketleri
- Coğrafi Konum
- Harita Bilgisi
- Atmosfer ve İklim
- Sıcaklık
- Basınç ve Rüzgarlar
- Nemlilik ve Yağış
- İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
- Türkiye'nin İklimi
- Yerin Şekillenmesi
- İç Kuvvetler
- Dış Kuvvetler
- Su Kaynakları
- Topraklar
- Bitkiler
- Nüfus
- Göç
- Yerleşmeler
- Bölgeler ve Ülkeler
- Çevre ve Toplum

2021 TYT FELSEFE KONULARI

- Felsefeyle Tanışma
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi

2021 TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

- İnsan ve Din
- İbadet ve Temizlik
- Hz. Muhammed (S.A.V.)
- Kur'an ve Ana Konuları
- Değerler
- İslam ve Bilim
- Türkler ve Müslümanlık
- Allah İnancı
- İslam'da İbadetler
- Kur'an ve Yorumu
- Dünya ve Ahiret
- Kur'an'da Bazı Kavramlar
- İnançla İlgili Meseleler
- Dinler
- Tasavvufi Yorumlar
- Güncel Dini Meseleler